1. Home
 2. Công nghệ thông tin
 3. Báo cáo CNTT Nghiên cứu Moodle xây dựng hệ Thống trắc nghiệm
Nguyễn Tuấn 4 tuần trước

Báo cáo CNTT Nghiên cứu Moodle xây dựng hệ Thống trắc nghiệm

Báo cáo CNTT Nghiên cứu Moodle xây dựng hệ Thống trắc nghiệm

Báo cáo cntt nghiên cứu moodle xây dựng hệ thống trắc nghiệm cho trung tâm đào tạo quốc tế.

 1. Lý do chọn đề tài
  Trong những năm gần đây, sự phát triển không ngừng của
  Công nghệ thông tin nói chung và Internet nói riêng đã mang lại sự
  thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Internet đã thực sự là môi trường
  thông tin liên kết mọi người trên toàn thế giới gần lại với nhau, cùng
  chia sẻ những vấn đề mang tính xã hội. Tận dụng môi trường
  Internet, xu hướng phát triển các phần mềm hiện nay là xây dựng các
  ứng dụng có khả năng chia sẻ cao, vận hành không phụ thuộc vào vị
  trí địa lý cũng như hệ điều hành, tạo điều kiện cho mọi người có thể
  trao đổi, tìm kiếm thông tin, học tập một cách dễ dàng, thuận lợi.
  Moodle là một hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS – Learning
  Management System hay người ta còn gọi là CMS – Course
  Management System hoặc VLE – Virtual Learning Enviroment) mã
  nguồn mở (do đó miễn phí và có thể chỉnh sửa được mã nguồn), cho
  phép tạo các khóa học trên mạng Internet hay các trang web học tập
  trực tuyến. Cộng đồng Moodle Việt Nam được thành lập tháng 3
  năm 2005 với mục đích xây dựng phiên bản tiếng Việt và hỗ trợ các
  trường triển khai Moodle. Từ đó đến nay, nhiều trường đại học, tổ
  chức và cá nhân ở Việt Nam đã dùng Moodle. Có thể nói Moodle là
  một trong các LMS (Learning Management System – Hệ thống quản
  lý học tập) thông dụng nhất tại Việt Nam hiện nay.
  Không chỉ thế Moodle còn có thể xây dựng được các chức
  năng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến và tạo các câu hỏi. Một
  trong nhưng hệ thống Moodle được đánh giá là rất hiệu quả đã được
  các tổ chức trong và ngoài nước áp dụng, Moodle không những cho
  phép giáo viên tạo các khóa học, các bài kiểm tra thông qua mạng
  Internet, mà còn cho phép giáo viên và học viên trao đổi, thảo luận
 1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  – Mục tiêu nghiên cứu
 • Nghiên cứu Moolde và cài đặt, xây dựng hệ thống phần mềm
  trắc nghiệm.
 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, các tài liệu liên quan đến việc
  xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm.
  – Nhiệm vụ nghiên cứu
 • Nghiên cứu cách sử dụng hiểu Moodle cài đặt, các công cụ
  hỗ trợ thi trắc nghiệm và xây dựng hệ thống trắc nghiệm cho trung
  tâm đào tạo quốc tế.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  – Đối tượng
 • Các phương pháp thi trắc nghiệm. Các tình năng cần thiết
  của một phần mềm thi trắc nghiệm.
 • Hệ thống trắc nghiệm cho trung tâm đào tạo quốc tế.
  – Phạm vi nghiên cứu
  Phần mềm Moodle. Xây dựng nghiên cứu hệ thống trắc
  nghiệm cho trung tâm quốc tế.
 1. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp: Nghiên cứu các tài liệu và Xây dựng, cài đặt
  phần mềm Moodle.
 2. Dự kiến kết quả
  Hiểu được cách thức cài phần mềm Moodle và cách sử dụng
  để xây dựng hệ thống.
 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  – Ý nghĩa khóa học
 • Nghiên cứu phương pháp tạo Moodle và xây dựng hệ thống
  trắc nghiệm cho trung tâm đào tạo quốc tế.
 • Nghiên cứu được cách thức cài đặt và sử dụng Moodle để
  xây dựng hệ thống.
  – Ý nghĩa thực tiễn
 • Tích lũy kinh nghiệm xây dựng hệ thống trắc nghiệm cho
  trung tâm đào tạo quốc tế.
 • Học hỏi cách cài đặt và sử dụng phần mềm Moodle để xây
  dựng hệ thống trắc nghiệm cho trung tâm đào tạo quốc tế.
 1. Nội dung đồ án tốt nghiệp
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung
  của đồ án tốt nghiệp gồm các chương sau:
  Chương 1. Tìm hiểu về đào tạo trực tuyến.
  Chương 2. Tìm hiểu về Moodle.
  Chương 3. Xây dựng hệ thống trắc nghiệm

Demo Báo Cáo Đồ án tốt nghiệp CNTT

Số trang20
Loại filePDF
Số trang demo10

Link download đã bị khóa
Đăng nhập ngay
Bạn cần đăng nhập để tải tài liệu.
13 lượt xem