Cân bằng phương trình phản ứng hóa học online


Kết Quả

 

Hướng dẫn dùng cân bằng phương trình phản ứng hóa học online
Nhập vàoTương đương
Chỉ sốH = H2H  →  H2
NhómMg(OH)2 = MgO + H2OMg(OH)2 → MgO + H2O
Hợp chấtH2 + O2 = H2OH2 + O2 → H2O
IonH^+ + CO3^2- = H2O + CO2H+ + CO32− → H2O + CO2
ElectronFe^3+ +e= FeFe3+ + e → Fe
Không dấu cáchA3^-+B2^2+=A5B+eA3 + B22+ → A5B + e
Có dấu cáchC 3 H 5 ( O H ) 3 + O 2 = H 2 O + C O 2C3H5(OH)3 + O2 → H2O + CO2
Optional 1H1^1+ + e =H1^1-H+ + e → H
Ký tự linh hoạtFoo^5+ + Bar^3- = FooBar2 + FooBar^-Foo5+ + Bar3− → FooBar2 + FooBar

Các phương pháp được áp dụng cân bằng

 1. Dùng phương pháp nguyên tử nguyên tố
 2. Dùng phương pháp hóa trị tác dụng
 3. Dùng phương pháp hệ số phân số
 4. Dùng phương pháp chẵn – lẻ
 5. Dùng phương pháp xuất phát từ nguyên tố chung nhất
 6. Dùng phương pháp cân bằng theo nguyên tố tiêu biểu
 7. Dùng phương pháp cân bằng phương trình hóa học theo trình tự kim loại – phi kim
 8. Dùng phương pháp cân bằng phản ứng cháy của chất hữu cơ
 9. Dựa vào bản chất hóa học của phản ứng
 10. Dùng phương pháp đại số
 11. Dùng phương pháp cân bằng electron
 12. Dùng phương pháp cân bằng ion – electron

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn thành công!