1. Home
 2. Code Hay
 3. Đồ Án Code Quản Lý Nhân Sự & Full Báo Cáo
Nguyễn Tuấn 3 năm trước

Đồ Án Code Quản Lý Nhân Sự & Full Báo Cáo

Code Quản Lý Nhân Sự

Dưới đây là các mục trong đồ án code quản lý nhân sự của Sharecs các bạn có thể tham khảo. Bên cạnh đó mình có cả báo cáo về kiểm thử và đảm bảo chất lượng.

 1. DANH MỤC HÌNH ẢNH
 2. DANH MỤC BẢNG
 3. Lời cảm ơn
 4. Lời mở đầu
 5. CHƯƠNG 1: XÁC LẬP DỰ ÁN
  1. Khảo sát hệ thống
   1. Khảo sát hiện trạng
   2. Nội dung khảo sát và đánh giá hiện trạng
  2. Yêu cầu của dự án
  3. Yêu cầu phi chức năng
 6. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
  1. Biểu đồ use case
  2. Đặc tả use case
   1. Use case quản lý nhân viên
   2. Quản lý chấm công
   3. Quản lý thưởng phạt
   4. Quản lý chức vụ
   5. Quản lý phòng ban
 7. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
  1. Mối quan hệ giữa các bảng
  2. Thuộc tính chi tiết từng bảng
  3. Diagrams
 8. CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN
  1. Giao diện khởi động phần mềm
  2. Giao diện đăng nhập
  3. Giao diện quản lý
  4. Giao diện hệ thống
  5. Giao diện chức năng phụ: báo cáo, xuất báo cáo ra file excel,…
 9. CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ CHẠY DEMO SẢN PHẨM
  1. Kiểm thử
  2. Chạy demo phần mềm
 10. KẾT LUẬN

Hướng Dẫn Cài Đặt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm code quản lý nhân sự

1: Chạy file QuanLyNhanSu.sln bằng Visual 2019 trở lên (Ví dụ : Nếu chạy với phiên bản thấp hơn thì mở file QuanLyNhanSu.sln bằng Notepad sửa: Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00 # Visual Studio 2013 VisualStudioVersion = 12.0.21005.1 Tương ưng với version của bạn.

2: Trong thư mục Database Có file .BAK các bạn tại 1 database QlNhanSu xong restore là được. Hướng dẫn Backup và Restore file chi tiết. Nếu file .BAK lỗi thì bạn có thể chạy file sql : filesql_QLNSv2.sql

 • Sau khi thực hiện xong cần kiểm tra database đã đủ bảng chưa, đủ store procedure chưa so sánh với file sql, vì có thể bạn chạy thiếu nội dung trong file sql

3: Trong form KetNoi (Lúc chạy chương trình) sửa lại tên server tương ứng với tên server trong sql.

4: Tài khoản đăng nhập / mật khẩu: admin / admin

P/s: Nếu bạn cần code thêm chức năng gì thì cứ bảo mình. Xem thêm nhiều đồ án nữa tại đây!

Mình có bán lẻ code và báo cáo riêng nhé.
Báo cáo 50k, code 250k nha liên hệ qua Fb nếu bạn mua lẻ: Sharecs.net

Link download đã bị khóa
Đăng nhập ngay
Bạn cần đăng nhập để tải tài liệu.
125 lượt xem | 0 bình luận