Giới Thiệu & Liên Hệ

ShareCS Blog ( sharecs.net ) là website cá nhân được thành lập vào ngày 30/03/2020.

Hiện tại website đang được vận hành và phát triển nội dung bởi : Nguyễn Tuấn  và Đức Anh.

Mục Tiêu và Lĩnh Vực Hoạt Động

Với mục tiêu là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và thủ thuật liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Gmail : sharecs.net@gmail.com & Fanpage : facebook.com/Sharecs.net

Mạng Xã Hội

Hostting Dành Cho Website