1. Home
  2. Đồ án Nhận diện tốc độ xe bằng YoLO – Deepsort
Nguyễn Tuấn 1 năm trước

Đồ án Nhận diện tốc độ xe bằng YoLO – Deepsort

Do an Nhan dien toc do xe bang YoLO Deepsort 2024

0 lượt xem
Đề xuất cho bạn